Jeep Drivetrain

  Vehicle Price Item #    
  1984-01 Cherokee XJ CV Rear Driveshaft
  1984-01 Cherokee XJ CV Rear Driveshaft
  $299.95
  5076.1 HK More Info
  1984-01 Cherokee XJ NP231 slip yoke eliminator
  1984-01 Cherokee XJ NP231 slip yoke eliminator
  $214.95
  50-7906 HK More Info
  2004-06 Unlimited Rear CV Driveshaft
  2004-06 Unlimited Rear CV Driveshaft
  $299.95
  5085.1 HK More Info
  1997-02 Wrangler TJ rear CV driveshaft 4"-6" 4 cyl. & 3 speed auto trans
  1997-02 Wrangler TJ rear CV driveshaft 4"-6" 4 cyl. & 3 speed auto trans
  $299.95
  5080.1 HK More Info
  1997-06 Wrangler TJ NP231 slip yoke eliminator
  1997-06 Wrangler TJ NP231 slip yoke eliminator
  $214.95
  50-7906 HK More Info
  1997-06 Wrangler TJ rear CV driveshaft 4"-6" lift
  1997-06 Wrangler TJ rear CV driveshaft 4"-6" lift
  $299.95
  5075.1 HK More Info
  2000-06 Wrangler TJ rear CV driveshaft (manual trans/ Dana 44 ) 4"-6" lift
  2000-06 Wrangler TJ rear CV driveshaft (manual trans/ Dana 44 ) 4"-6" lift
  $299.95
  5074.1 HK More Info
  2005-06 Wrangler TJ rear CV driveshaft 4"-6" 4 cyl. & 6 speed manual trans
  2005-06 Wrangler TJ rear CV driveshaft 4"-6" 4 cyl. & 6 speed manual trans
  $299.95
  5080.1 HK More Info
  1987-93 Wrangler YJ rear CV driveshaft 4"-6" lift
  1987-93 Wrangler YJ rear CV driveshaft 4"-6" lift
  $299.95
  5080.1 HK More Info
  1987-93 Wrangler YJ rear CV driveshaft 6" lift
  1987-93 Wrangler YJ rear CV driveshaft 6" lift
  $299.95
  5078.1 HK More Info
  1987-95 Wrangler YJ NP231 slip yoke eliminator
  1987-95 Wrangler YJ NP231 slip yoke eliminator
  $214.95
  50-7906 HK More Info
  1994-95 Wrangler YJ Rear CV Driveshaft 6" lift
  1994-95 Wrangler YJ Rear CV Driveshaft 6" lift
  $299.95
  5077.1 HK More Info
  1994-95 Wrangler YJ rear CV driveshaft 4" lift
  1994-95 Wrangler YJ rear CV driveshaft 4" lift
  $299.95
  5087.1 HK More Info

  Please wait...